Miljöpolicy

Vi värnar om miljön

Mariestadsblommor tänker på miljön. Vi är idag anslutna till IP Sigill samt till tillägget IP Sigill Klimatcertifierad. Vi är även anslutna till ursprungsmärkningen Från Sverige och våra produkter är märkta med ”Från Sverige”-logotypen.

Vår ambition är att värna om den yttre och inre miljön. Vi värmer upp våra växthus med biobränsle (flis) och köper grön el. Våra växthus har 100% recirkulation av allt näringsvatten som används vid bevattning. I vår odling använder vi oss av biologisk växtbekämpning för att eliminera de eventuella skadedjur som kan finnas i odlingen. Vi dokumenterar noggrant vår användning av växtskyddsmedel och växtnäring samt vår förbrukning av energi. Dessa fakta kontrolleras genom IP-certifieringen. Målet är att stimulera till mindre förbrukning av resurser samt en god arbetsmiljö.

Fakta om IP Sigill

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. ​Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket. Regelverket kontrolleras på gården av oberoende part.

För att få använda märkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna kvalitetssäkring går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och konsumenten hållbarare produkter.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märkninen som innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån och dessutom har gjort åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Klimatsmartare mat och blommor helt enkelt. Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på råvaror och blommor från odlare och bönder som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Det är konkreta åtgärder som gör i produktionen för att minska klimatpåverkan. En klimatmärkning som gör skillnad.
Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Källa: https://www.svensktsigill.se/