Miljöpolicy

 

Vi värnar om miljön

Mariestadsblommor tänker på miljön och i vår odling använder vi oss av biologisk växtbekämpning för att eliminera de eventuella skadedjur som kan finnas i odlingen. Vi är idag anslutna till Grön kompetens miljödatabas.

Vår ambition är att värna om den yttre och inre miljön. Därför dokumenterar vi noggrant vår förbrukning av energi, växtskyddsmedel och växtnäring i fyraveckorsperioder som sedan skickas till miljödatabasen. I denna databas sammanställs resultaten inklusive uppgifter om källsortering och vattenförbrukning. Sedan sammanställs alla resultat från olika företag och skickas tillbaka till oss i form av jämförande nyckeltal. Målet är att stimulera till mindre förbrukning av resurser.

En annan del i vårt miljöarbete är att vi värmer upp våra växthus med biobränsle (flis).