Länkar

Här har vi samlat länkar till leverantörer och samarbetspartner.

Blomsterfrämjandet

är branschorganisationen med uppdraget att sprida information och inspiration om svenskproducerade blommor.

Hörnhems Handelsträdgård

GrossisterTrädgårdar, trädgårdsbutiker, plantskolor.

GASA Young Plants A/S

helps guarantee growth at every stage. We deal in seeds, cuttings, young plants, half-grown plants, bulbs and other accessories for growers.

FloriPro Services

är en organisation inom Syngenta, specialiserad på att odla och sälja sticklings- och fröförökade småplantor samt blomsterfrö.

LRF Trädgård

och jordbruksverket har tillsammans tagit fram tips och råd för bekämpning av Bemisia i Sverige.

Från Sverige

Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Svenskt Sigill

Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket.