Blommor och handelsträdgårdar

 

Här har vi samlat länkar till leverantörer, samarbetspartners och handelsträdgårdar i närheten.

Gustavssons

Gustafssons blommor skall ge god service och erbjuda totallösningar för branschen med ett produktsortiment i tiden av god kvalitet till rätt pris.


Blomsterfrämjandet

är branschorganisationen med uppdraget att sprida information och inspiration om svenskproducerade blommor.


Hörnhems Handelsträdgård

GrossisterTrädgårdar, trädgårdsbutiker, plantskolor.


GASA Young Plants A/S

helps guarantee growth at every stage. We deal in seeds, cuttings, young plants, half-grown plants, bulbs and other accessories for growers.


FloriPro Services

är en organisation inom Syngenta, specialiserad på att odla och sälja sticklings- och fröförökade småplantor samt blomsterfrö.


LRF Trädgård

och jordbruksverket har tillsammans tagit fram tips och råd för bekämpning av Bemisia i Sverige.